ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Informacija apie darbo užmokestį

 

Informacija apie  Kelmės rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. (Žin., 2003,  Nr.: 38-1739;  Žin., 2006, Nr. 115 -4376;  Žin., 2009,  Nr.154-6976)
Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
2011 metais (Lt) 2012 metais (Lt) 2013 metais (Lt) 2014 metais (Lt)  2015 metais (Eur.)
1. Direktorius 1 Patvirtintas steigėjo Patvirtintas steigėjo Patvirtintas steigėjo Patvirtintas steigėjo Patvirtintas steigėjo
2. Vyr.  finansininkas 1 Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama
3. Biuro  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 3 1880 1923  1774 1924 566
4. Mokyklos  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 9 1435 1586  1526 1532 432
5. Vairuotojas 1 Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama
6. Valytoja 1 Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

 ∗ Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų internetų svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p.)