ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniai:

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniai:

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. Finasinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. Finasinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniai:

2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai:
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai:
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. IV ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. III ketvirtį
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys už II ketvirtį

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys už I ketvirtį

2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniai:
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys už I ketvirtį
2015 m. I ketv. aiškinamasis raštas
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys už II ketvirtį
2015 m. II ketv.aiškinamasis raštas
2015 metų finansinių atastaikų rinkinys už III ketvirtį

2015 m.  III ketv. aiškinamasis raštas

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketvirtį:
2014 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 
2014 m. IV ketv. finansavimo sumų likučiai
2014 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys už III ketvirtį:

2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2014 m. III ketv. finansavimo sumų likučiai
2014 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita


2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys už II ketvirtį:
2014 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2014 m .II ketv. finansavimo sumų likučiai
2014 m . II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys už I ketvirtį:
2014 m. I ketv. finansavimo sumų likučiai
2014 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2014 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketvirtį:

2013 m. IV ketv. finansavimo sumų likučiai
2014 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys už III ketvirtį:

2013 m. III ketv. finansavimo sumų likučiai
2013 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys už II ketvirtį:

2013 m. II ketv. finansavimo sumų likučiai
2013 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys už I ketvirtį:

2013 m. I ketv. finansavimo sumų likučiai
2013 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketvirtį:

2012 m. IV ketv. finansavimo sumų likučiai
2012 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys už III ketvirtį:

2012 m. III ketv. finansavimo sumų likučiai
2012 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys už II ketvirtį:

2012 m. II ketv. finansavimo sumų likučiai
2012 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys už I ketvirtį:

2012 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2012 m. I ketv. finansavimo sumų likučiai

2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

2011 m. veiklos rezultatų ataskaita
2011 m. grynojo turto pokyčių ataskaita
2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2011 m. finansavimo sumų likučiai
2011 m. finansinės būklės ataskaita