ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenes sveikatos būklės, ją veikiančių, visuomenės sveikatos rizikos, veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma pagal 2012 metų kovo 22 dienos Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-48 patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programą, kurią rasite čia:

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITA

Kelmės r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programa

 

DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE

Š. m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje  (VSS IS) asmens  duomenys bus tvarkomi laikantis reglamento reikalavimų. Daugiau informacijos prisegtame dokumente.

Asmens duomenų tvarkymas VSSIS