ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenes sveikatos būklės, ją veikiančių, visuomenės sveikatos rizikos, veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma pagal 2012 metų kovo 22 dienos Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-48 patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programą, kurią rasite čia:

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITA

Kelmės r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programa