ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Vizija, misija, tikslai

Vizija

Visuomenės sveikatos biuras – visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas sveikatinimo paslaugas, kurianti tinkamą aplinką visapusiškai žmonių sveikatai Kelmės  rajono bendruomenėje.

Misija

Teikti kokybiškas sveikatinimo paslaugas, nuosekliai stebėti bendruomenėje vykstančius su sveikata susijusius pokyčius (vykdyti visuomenės sveikatos pokyčių stebėseną bendruomenėje), efektyviai koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą ugdymo įstaigose bei aktyviai dalyvauti rajono savivaldybės sveikatos strategijos formavime.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas

Rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.