ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

BENDRADARBIAVIMAS

Kelmės rajono policijos komisariatas — http://telsiai.policija.lt/

Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras — http://www.kelmesmc.lt/

Kelmės rajono jaunimo centras — http://jaunimas.kelme.lt/

Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius — http://www.kelme.lt/Svietimas139762

Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyrius — http://siauliuvsc.sam.lt/

Laikraštis „Bičiulis“ — http://www.biciulis.net/

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai — http://old.sam.lt/go.php/lit/Visuomenes-sveikatos-biurai/1

Nacionalinė sveikatos taryba — http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=692,1,4