ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Koks tikslas?

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Kam ji skirta ir kas joje gali dalyvauti? 

Jaunuoliai nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena.

Kodėl verta jaunuoliams dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje?

  • Jaunuolis motyvuojamas atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo.
  • Suteikiama žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą.
  • Keičiamas jaunuolio požiūris į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ar narkotikų vartojimą).
  • Norintiems pakeisti savo elgesį, padedama rasti papildomos pagalbos, siekiant užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystymuisi.

Ankstyvosios intervencijos programa grįsta interaktyvia ir jaunuoliui patrauklia veikla grupėje. Grupinius užsiėmimus veda du patyrę specialistai.

Kas organizuoja ir veda šią programą Kelmės rajone? 

Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuro  specialistai, baigę teisės aktų nustatyta tvarka, akredituotą mokymo programą.

Kaip patenkama į programą? 

Savanoriškai, prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Registruoja tėvai. Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus.

Nukreipia teismas ar, ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas), už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

Rekomenduoja ugdymo įstaiga,  mokiniui pažeidus vidaus taisykles dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Tėvų ir mokytojų požiūris yra esminis veiksnys, skatinantis jaunus asmenis dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje.

Dalyvių registraciją vykdo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kontaktiniai duomenys:

Adresas Vytauto Didžiojo 23, Kelmė

El. paštas: sveikatos.biuras@kelme.lt

Tel.  8 427 51951

Dalyvavimas nemokamas ir konfidencialus.  

Lina Balčiūnienė, Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.