ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOJE ĮGYVENDINAMA „BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS“ PROGRAMA

sausio 29th, 2020 | Posted by Lina Balčiūnienė in Aktuali informacija | Sveikatos priežiūra Kelmės rajono ugdymo įstaigose

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tęsia programos „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ įgyvendinimą. Šiais metai  į programą įsitraukė Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos darbuotojų komanda.
Programos  tikslas – stiprinti darbuotojų gebėjimus visuomenės psichikos sveikatos srityje bei įgyvendinti psichikos ir elgesio sutrikimų prevenciją bendrojo ugdymo mokykloje.
Gebėjimų stiprinimą vykdo komanda, kurią sudaro 2 specialistai: psichologas (Asta Blandė) ir socialinis pedagogas (Dalė Daiva Gasparavičiūtė).

Gebėjimų stiprinimo vienų mokymų / supervizijų trukmė – 32 val., veikla vykdoma 4 – 8 mėnesius rengiant konsultacijas mokyklos bendruomenei ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.
Visuomenės psichikos sveikatos priežiūra – visuomenės sveikatos priežiūros sritis, skirta psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijai įgyvendinti, visuomenės psichikos sveikatai išsaugoti ir stiprinti.

Pirmasis susitikimas vyko sausio 28 d. Šios dienos tikslas susipažinti, įsivertinti bendrą emocinį klimatą, identifikuoti aktualias mokyklai problemas psichikos srityje ir išsikelti prioritetus. Susitikimo metu atlikta pirmosios problemos analizė, galimų sprendimo variantų išryškinimas.
Pirmojo susitikimo metu sudarytas tolesnių konsultacijų planas, kuriame nurodomos konsultacijų metu nagrinėtinos problemos, vienai problemai skirtinas laikas. Po kiekvienos konsultacijos specialistų komanda parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitose konsultacijose. Tai yra tęstinė programa, viso numatyti 5 susitikimai ugdymo įstaigoje.

Lina Balčiūnienė, Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.