ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

PSICHIKOS SVEIKATOS GERINIMAS – VIENAS IŠ SVARBIAUSIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIORITETŲ

rugsėjo 23rd, 2019 | Posted by Lina Balčiūnienė in Aktuali informacija

Didėjantis gyvenimo tempas, besikeičiančios darbo sąlygos ir augantys darbdavio reikalavimai verčia žmones darbovietėje suktis intensyviau. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, veiklos pobūdžio,  dėl per didelio tempo vienas iš trijų darbuotojų gali patirti stresą darbe. Natūralu, jog stresas yra žmogaus kasdieninio gyvenimo sudedamoji dalis: trumpalaikis, lengvas stresas darbe kartais net padeda susikoncentruoti, motyvuoja įveikti iššūkius, tačiau ilgalaikis, sunkus stresas gali neigiamai paveikti ne tik darbo rezultatus, bet ir žmogaus sveikatą.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros duomenimis, stresas yra antras iš veiksnių, susijusių su sveikatos problemomis darbe, veikiantis beveik 30 procentų darbuotojų. Apie 50 procentų darbuotojų dirba greitu tempu ar per įtemtai mažiausiai ketvirtį savo darbo laiko per dieną. Pernelyg didelis darbo krūvis, ribotas užduočių atlikimo laikas, nesutarimai su bendradarbiais, reiklus ir nejautrus viršininkas – pagrindiniai veiksniai, lemiantys patiriamo streso darbe lygį.

Siekdamas užtikrinti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos priemonių įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. gegužės 17 d.  pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašą.

Pastarojo tikslas – ugdyti įmonių darbdavių ir jų atstovų (padalinių vadovų), įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įmonėse ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą. Programą įgyvendina du specialistai: psichologas ir  profesinės sveikatos priežiūros specialistas.

KAS TAI YRA?

40 valandų mokymai vienoje organizacijoje, iš kurių 25 val. skiriamos praktiniams užsiėmimams. Užsiėmimų metu psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda įvertins darbuotojų psichoemocinę būklę, iškels pagrindines problemas bei nustatys psichikos sveikatos raštingumo lygį,  suteiks žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje, sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų problemų sprendimo būdų.

MOKYMŲ TEMOS: 

  • psichikos sveikatos samprata, įtampa darbe ir jos įveika;
  • psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, psichologinio smurto, persekiojimo ir kitų žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas;
  • darbingumas, jam įtakos turintys veiksniai, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės, profesinis perdegimas, jo priežastys ir prevencija;
  • organizacinės priemonės įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, prevencija, intervencija, kita darbuotojų grupei aktuali tema iš psichikos sveikatos srities, rekomendacijų, kaip savarankiškai tęsti veiklas įmonėje (įmonėse), parengimą.

Kviečiame Kelmės  rajono organizacijas (verslo įmones, viešojo sektoriaus (sveikatos, administravimo, socialinės srities) organizacijas ir kt.), kurioms rūpi darbuotojų psichikos sveikata, psichosocialinė aplinka įmonėje, neigiamų psichosocialinių rizikos veiksnių mažinimas, nuo šių metų rudens dalyvauti  darbuotojų kompetencijų didinimo psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikloje.

Veiklos vyks programoje dalyvaujančioje įmonėje, darbuotojams patogiu laiku, pagal abipusiu sutarimu parengtą užsiėmimų grafiką, susidarius ne mažiau kaip 10 darbuotojų grupei. Jei programoje nori dalyvauti mažiau kaip 10 vienos įmonės darbuotojų, sudaroma jungtinė kelių įmonių dalyvių grupė.

2019-2020 metais veiklas vykdys psichologė Valija Šap ir profesinės sveikatos priežiūros specialistė Jolanta Birbalienė

Dalyvavimas veikloje nemokamas, finansuojamas Valstybės  lėšomis.

Įmonių darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimo programoje gali dalyvauti tik tos organizacijos, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietoje.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis tel. (8 427) 52 239.

 

Lina Balčiūnienė, Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.