ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

KVIEČIAME DALYVAUTI ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOJE

vasario 25th, 2019 | Posted by Lina Balčiūnienė in Aktuali informacija | Prevencinės programos

Kas tai ir koks programos tikslas? 

Ankstyvosios intervencijos programa – tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, jauniems asmenimis. Šios programos tikslas – padėti vaikams kritiškai apmąstyti savo psichoaktyvių medžiagų vartojimą, suteikiant jiems ankstyvosios intervencijos paslaugas bei savalaikę pagalbą, ir taip užkirsti kelią tapti priklausomais nuo minėtų medžiagų vartojimo.

Kas organizuoja ir veda šią programą Kelmės rajone? 

Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuro bei pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, baigę teisės aktų nustatyta tvarka, akredituotą mokymo programą.

Kam ji skirta ir kas joje gali dalyvauti? 

Jaunuoliams nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena.

Kas vyksta šios programos metu? 

Programą sudaro:

 1. Pradinis pokalbis.
 2. 8 val. praktiniai užsiėmimai, kurių trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį, poreikius bei kitas svarbias aplinkybes. Praktinių užsiėmimų metu:
 • skatinamas kritinis mąstymas (instrukcija (paaiškinimas) – veiksmas – apmąstymai (refleksija));
 • praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą;
 • interaktyvių užsiėmimų metu aktyviai keičiamasi informacija informacija tarp dalyvių ir vadovo.
 1. Baigiamasis pokalbis.

Asmenims, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią programą, gaunant individualią konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą programoje  su vėliau sudaroma grupe. Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.

Kodėl jaunuoliams verta rinktis šią programą?

 • Užsiėmimų metu jaunuoliai ne tik atliks įvairius pratimus, bet kartu ir įgaus daugiau žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas;
 • Jaunuoliai daugiau sužinos apie priklausomybių vystymąsi, pagrindinius veiksnius bei aspektus;
 • Jaunuoliai bus supažindinti su rizikos bei apsauginiais psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksniais;
 • Jaunuoliai gaus praktinių patarimų, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir esant poreikiui, bus suteiktos tolimesnės pagalbos galimybės.

Kaip patenkama į programą? 

Savanoriškai, prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Registruoja tėvai. Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus.

Nukreipia teismas ar, ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas), už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

Dalyvių registraciją vykdo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kontaktiniai duomenys:

 • El. paštu: sveikatos.biuras@kelme.lt
 • Mob. tel: 8 427 51951

Dalyvavimas nemokamas ir konfidencialus.

Ankstyvosios intervencijos programos tvarkos aprašas,
nuoroda į teisės aktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28dcd7c100e611e8a2469c61d7bb0a92?jfwid=-g0zrzll4n

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *