ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Prevencinių programų vykdymas Kelmės rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros įstaigose 2017 metais

liepos 30th, 2018 | Posted by Lina Balčiūnienė in Prevencinės programos

            Prevencinės%20programos  Kelmės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, Šaukėnų ambulatorija, Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir privatus A. Jokšo šeimos sveikatos centras) įgyvendina penkias programas:

  • Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programą;
  • Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą;
  • Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą;
  • Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą;
  • Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą.

                    Visos prevencinės programos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tad nustatyto amžiaus žmonėms, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, jos teikiamos nemokamos.
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus gimdos kaklelio vėžio prevencijai. Programos metu siekiama nustatyti ikivėžinius pokyčius ir kliniškai dar nepasireiškiančius navikus. Juos nustačius ir pašalinus, užkertamas kelias vėžiui atsirasti bei vystytis. Pagal programą kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Remiantis tyrimo rezultatais pacientei gali būti nemokamai atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę. Kelmės rajono ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 25−60 metų amžiaus moterų 2017-01-01d. buvo 6395 (2016 m. 6601). Pagal programą gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų suteikta 1971 moterims (2016 m. 1504), t.y. 2017 metais 30,8 proc. (2 proc. daugiau nei 2016 m.) Kelmės rajono moterų pasinaudojo nemokama programa. 2017 metais vykdant minėtą programą, kaip ir 2016 metais, nustatyta 14 ikivėžinių pakitimų, piktybinio naviko atvejo nenustatyta.

1 lentelė. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programos vykdymas 2017 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas

Aptarnaujamų 25–60 m. moterų skaičius

2017 m.

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybių navikų profilaktikos teikimo paslauga
2017 m.
atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 107588 27 911 25,9
Kelmės raj. savivaldybė 6395 1971 30,8
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 3119 1044 33,5
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 468 92 19,7
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 974 284 29,2
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 1316 350 26,6
5 A. Jokšo ŠSC 518 201 38,8

           Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų amžiaus (tyrimai atliekami vieną kartą kas dveji metai). Kelmės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 50–69 metų amžiaus moterų 2017-01-01 d. buvo 4315 (2016 m. – 4302), pagal programą suteikta paslaugų 864 moterims (2016 m. – 822). 2017 metais vykdant programą nustatytas 1 ikivėžinis pakitimas ir 8 piktybiniai pakitimai (2016 m. – 4 ikivėžiniai pakitimai ir 4 piktybiniai pakitimai).

2 lentelė. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas 2017 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas

Aptarnaujamų

50–69 m. moterų skaičius

2017-01-01

Informavimas ir siuntimas atlikti mamogramą
2017 m.
atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 67431 13500 45,4
Kelmės raj. savivaldybė 4315 864 40,0
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 2066 466 45,1
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 306 51 33,3
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 681 114 33,4
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 906 174 38,4
5 A. Jokšo ŠSC 356 59 33,1

            Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta asmenims nuo 50–74 metų amžiaus storosios žarnos vėžio prevencijai. Pagal šią programą kas 2 metus reguliariai turėtų būti tikrinami asmenys, sulaukę 50–74 metų amžiaus, atliekant nesudėtingą slapto kraujavimo testą, pagal kurį galima numatyti ankstyvosios stadijos storosios žarnos vėžį. Kelmės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 50–74 metų rajono gyventojų 2017-01-01 d. buvo 9815 (2016 m. – 9898), pagal programą suteikta paslaugų 1951 asmenims (2016 m. – 2862), t. y. daugiau kaip 60 proc. Kelmės rajono gyventojų pasinaudojo nemokama programa. 2017 metais vykdant storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą nustatyti 3 ikivėžiniai pakitimai ir 3 piktybiniai navikai (2016 m. 2 piktybiniai navikai, ikivėžinių pakitimų nenustatyta).

3 lentelė. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas 2017 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų 50–74 m. asmenų skaičius

2017-01-01

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas
2017 m. Įvyk. proc.
atv. sk.
Šiaulių TLK iš viso: 144208 38174 52,9
Kelmės raj. savivaldybė 9815 2951 60,1
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 4771 1606 67,3
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 724 172 47,5
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 1557 614 78,8
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 1891 349 36,9
5 A. Jokšo ŠSC 872 210 48,2

           Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu, susirgimų prevencijai. Pagal šią programą kartą per 2 metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas siunčia konsultuotis pas urologą, kuris, esant būtinybei, atlieka – priešinės liaukos biopsiją. Kelmės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 50–75 metų vyrų 2017metais buvo 4101 (2016 m. 4629), pagal programą suteikta paslaugų 1386 asmenims, t.y. 67,5 proc.(2016 m. 58,1 proc.) Kelmės rajono 50–75 m. amžiaus vyrų pasinaudojo nemokama programa. 2017 metais vykdant priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą aptikti 7 piktybinių navikų atvejai (2016 m. – 13 piktybinių navikų atvejų).

4 lentelė. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas 2017 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų 50–75 m. vyrų skaičius

2017 m.

Informavimo ir PSA nustatymo paslauga
2017 m.
 atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 56876 15273 53,7
Kelmės raj. savivaldybė 4101 1386 67,5
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 1983 740 74,6
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 316 110 69,6
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 671 207 61,6
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 740 201 54,3
5 A. Jokšo ŠSC 391 128 65,3

                 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa skirta širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus 40–55 metų vyrams bei 50–65 metų moterims. Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga per 2017 metus pasinaudojo 57,2 proc. aptarnaujamų 40–55 m. vyrų ir 50–65 m. moterų ( 2016 m. – 45,0 proc.).

5 lentelė. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas 2017 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų
40–55 m. vyrų ir 50–65 m. moterų skaičius 2017 m.
Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga
2017 m.
 atv. sk. Įvyk. proc. Nukreiptą į stiprinimo programą proc.
Šiaulių TLK iš viso: 102496 45735 44,6  
Kelmės raj. savivaldybė 6647 3805 57,2 3,2
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 3245 1951 60,1 3,3
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 474 242 51,1 6,6
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 1045 593 56,7 6,9
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 1302 565 43,4
5 A. Jokšo ŠSC 581 454 78,1

        Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos Kelmės rajono savivaldybės pirminės  asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2017 metais iš viso sudarė 118 140 Eur. (2016 m. – 105 295 Eur.), kurios buvo paskirstytos onkologinių susirgimų prevencijai bei profilaktikai (iš viso 4 programos) ir asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programai. Iš jų daugiausia lėšų buvo skirta asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių (53 proc. visų lėšų) ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo (22 proc. lėšų) programoms, o mažiausiai – atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai (3 proc.).

6 lentelė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos pirminės  asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, Kelmės rajono savivaldybėje 2017 metais

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa
8 015 3 522 62 747 18 333 25 523

               Vykdant prevencines programas 2017 metais nustatyta 17 piktybinių navikų ir 18 ikivėžinių pakitimų (2016 m. 19 piktybinių navikų atvejų ir 18 ikivėžinių pakitimų). Vykdant priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą nustatyti 7 (2016 m. 13 atvejų) piktybinių navikų atvejai. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje užregistruota 14 ikivėžinių pakitimų ( 2016 m. toks pat pakitimų skaičius kaip ir 2017 m.), atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje – 1 ikivėžinis pakitimas ir 8 piktybiniai atvejai (2016 m. 4 ikivėžiniai pakitimai ir 4 piktybinio naviko atvejai), vykdant storosios žarnos piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programą nustatyti 3 ikivėžiniai pakitimai ir 2 piktybinio naviko atvejai( 2016 m. 2 piktybinio naviko atvejai, ikivėžinių pakitimų neaptikta).

 

Pagal Šiaulių TLK pateiktus duomenis parengė Rima Radzevičienė,
Kelmės visuomenės sveikatos  specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *