ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Ar dar girdime tylą?

spalio 18th, 2011 | Posted by VSB in Prevencinės programos

Laimis Jonutis

Kelmės visuomenės sveikatos biuro

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

 

Ar dar girdime tylą?

Kasdien mus supa daugybė garsų – vieni iš jų malonūs, kiti erzina. Žmogus prisitaiko prie nuolatinio triukšmo ir tarytum jo nejaučia, tačiau neigiamas triukšmo poveikis nesumažėja. Atvirkščiai, be perstojo dirgina centrinę nervų sistemą, sukelia stresinę būklę. Esant dideliam triukšmui, pažeidžiama klausa. Triukšmas gali nulemti miego sutrikimus, nerimą, pablogėjusią atmintį.  Nustatyta, kad triukšmo poveikis priverčia žmogaus organizmą būti nuolatinėje gynybinėje būsenoje – nuo jo mažėja žmogaus imunitetas, pakyla kraujo spaudimas, sutrinka skydliaukės veikla, didėja nervinis išsekimas, silpnėja regėjimas ir klausa. Kaltė dėl ankstyvos senatvės apie 30 proc. priskiriama triukšmui. Esant dideliam triukšmui žmogus negali susikaupti, greitai pavargsta, išeikvoja daugiau energijos. Keliamas triukšmas blogina higienines darbo sąlygas, mažina darbo našumą.

Visuomenės sveikatos specialistai sunerimę dėl neigiamo triukšmo poveikio mokinių sveikatai  ir elgesiui. Trumpalaikis intensyvus triukšmas greitai sukelia klausos  sutrikimą, o nuolatinis mažesnio intensyvumo triukšmas klausą veikia taip pat neigiamai, tik paslėptai ir lėtai. Triukšmas yra ne vien tik aplinkosaugos problema, bet ir vis didėjanti visuomenės sveikatos grėsmė.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d.  sprendimu Nr. T-13 ,, Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje tyliųjų zonų nustatymo“  nustatytos tyliosios viešosios zonos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. Todėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas  Kelmės rajono aplinkos triukšmo prevencijos 2009 – 2013 metų programą, 2011 metų rugsėjo 20 dieną Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje užsakė  aplinkos triukšmo tyrimus. Iš viso buvo stebimi 7 aplinkos triukšmo stebėsenos objektai: Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos, Kelmės laidojimų namų (S. Šilingo g. 6), Kelmės bažnyčios, Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Kelmės ligoninės, Kelmės gyvenamosios zonos (Žemaitės g. 45) ir Tytuvėnų ligoninės teritorijų aplinkos.

Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkos, veikiamos transporto sukeliamo triukšmo, ribiniai dydžiai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Pagal ją ekvivalentinis (pastovus) triukšmas dienos metu nuo 6 iki 18 val. neturi viršyti 65 dBA, o maksimalus 70 dBA, vakaro metu nuo 18 iki 22 val. – 60 ir 65 dBA, o nakties metu nuo 22 iki 6 val. – 55 ir 60 dBA.

Atlikus aplinkos triukšmo lygio tyrimus 7 Kelmės rajono savivaldybės stebėsenos objektuose paaiškėjo, kad ekvivalentinio (pastovaus) triukšmo lygio ribų dienos, vakaro ir nakties metu neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų ribų, tačiau maksimalios triukšmo lygio vertės viršytos dienos ir vakaro metu.

Dienos metu didžiausia vertė, viršijanti ribinį maksimalų dydį (70 dBA), buvo  Kelmės laidojimų namų S. Šilingo g. 6  (74,1 dBA) ir Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos (73,1 dBA) teritorijų aplinkose, o vakaro metu didžiausia vertė, viršijanti ribinį maksimalų dydį (65 dBA), buvo  Kelmės lopšelio-darželio teritorijos (76,1 dBA), Kelmės laidojimų namų S. Šilingo g. 6 (73,4 dBA), Tytuvėnų ligoninės (69,6 dBA) ir Kelmės bažnyčios (67,4 dBA) teritorijų aplinkose.

Triukšmingiausia Kelmės rajono savivaldybės vieta dienos ir vakaro metu buvo Kelmės laidojimų namų teritorija S. Šilingo gatvėje, o nakties metu – Kelmės bažnyčios teritorija. Šias teritorijas  daugiausia veikė automobilių transporto keliamas triukšmas.

Taigi, triukšmas tapo nuolatiniu mūsų gyvenimo palydovu, jis toks įprastas, kad vargu ar susimąstome, jog nuolatinis triukšmas gali stipriai kenkti mūsų sveikatai. Kadangi kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė siekti gyvenimo kokybės, įgyvendinama  triukšmo prevencija, siekiama valdyti triukšmą bei jo poveikį žmonių sveikatai.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.