ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

KELMĖS RAJONO GYVENTOJŲ DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

liepos 28th, 2017 | Posted by Lina Balčiūnienė in Aktuali informacija

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuolat stebi, renka ir analizuoja visuomenės sveikatą atspindinčius rodiklius ir kiekvienų metų gale teikia stebėsenos ataskaitą savivaldybės tarybai. Viena iš stebimų sričių – demografinė Kelmės rajono situacija.

Vienas pagrindinių rodiklių atspindinčių demografinę situaciją yra gyventojų skaičius, kuris tiek Lietuvoje, tiek mūsų rajone  jau daugelį metų sparčiai mažėja dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos,  didelės emigracijos, mažėjančio gimstamumo.

Statistikos departamento duomenimis,  2017 metų liepos 1 d.  Kelmės rajone  buvo registruoti 27 754 gyventojai, t.y. 554 gyventojais  mažiau nei 2016 metų viduryje. Mieste (Kelmė, Tytuvėnai, Užventis) gyvena 10 838, o kaime 16 907 gyventojai.  Nors neženkliai, bet rajone mažėja moterų, jeigu 2013 m. 1 000 vyrų teko 1 113 moterų, tai 2016 m. 1 000 vyrų teko 1 094 moterys.

Nuolatinių gyventojų skaičius 2017-2013 m. (absol. skč.)

1 lentelė

Metai Kelmės rajone Mieste Kaime
2017 27 745 10 838 16 907
2016 28 647 11 214 17 433
2015 29 559 11 544 18 015
2014 30 305 11 700 18 605
2013 31 037 11 974 19 063

(Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)

Demografinis senatvės koeficientas, kuris atspindi kiek pagyvenusių žmonių tenka šimtui iki 15 metų vaikų, didėja  ir 2017 m. pasiekė 181.

lentele

1 pav. Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje Kelmės rajone ir Lietuvoje 2010-2017 m.

(Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)

2016 metais mirė  498 gyventojai, iš jų 267 vyrai ir 231 moteris. Praėjusiais metais užregistruotos  ir dviejų kūdikių mirtys (2015 m. – 1; 2014 m. – 2; 2013 m. –  0). Vertinant mirtingumo rodiklį 1 000 gyventojų jis neženkliai sumažėjo 2016 m. buvo 17,7 (2015 m. – 18,6).

Pagal mirties priežastis 2016 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė – 284 gyventojai (119 vyrų ir 165 moterys), dėl piktybinių navikų – 94 gyventojai (60 vyrų ir 34 moterys), dėl išorinių mirties priežasčių  –  31 gyventojas, atitinkamai 27 vyrai,  iš kurių –  4 žuvo transporto įvykiuose, 7–  nusižudė, 3 mirė dėl šalčio poveikio ir  vienas apsinuodijęs alkoholiu;  dėl virškinimo sistemos ligų – 23 gyventojai (20 vyrų ir 3 moterys), dėl kvėpavimo sistemos ligų – 22 gyventojai (19 vyrų ir 3 moterys), dėl infekcinių ligų mirė 8 gyventojai (5 vyrai ir 3 moterys).

 

Mirtingumas pagal priežastis Kelmės rajone 2012-2016 m.(absol. skč.)

2 lentelė

  Mirusiųjų skaičius Kraujotakos sistemos ligos Piktybiniai augliai Išorinės mirties priežastys Iš jų
Transporto įvykiai Savižudybės
2012 m. Moterų 260 177 43 5 3
Vyrų 269 132 56 34 2 17
Iš viso: 529 309 99 39 2 20
2013 m. Moterų 284 196 45 7 1 1
Vyrų 264 144 41 30 1 9
Iš viso: 548 340 86 37 2 10
2014 m. Moterų 278 182 48 10 1 3
Vyrų 258 122 58 36 1 16
Iš viso: 536 304 106 46 2 19
2015 m. Moterų 286 194 43 11 3
Vyrų 256 120 64 25 2 10
Iš viso: 542 314 107 36 2 13
2016 m. Moterų 231 165 34 4 1
Vyrų 267 119 60 27 4 7
Iš viso: 498 284 94 31 4 7

(Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)

Per pastaruosius penkerius metus didžiausias gimstamumas buvo 2013 m., kai per metus gimė 282 vaikai,  2016 m. gimė tik  242 kūdikiai (2015 m. – 241; 2014 m. – 270).

Praėjusiais metais užregistruota 221 santuoka bei 92 ištuokos.

Natūrali gyventojų kaita Kelmės rajone 2012-2016 m.(absol. skč.)

3 lentelė

Natūrali gyventojų kaita 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Gimė 274 282 270 241 242
Mirė 529 548 536 542 498
Natūrali kaita -255 -266 -266 -301 -256
Kūdikių iki 1 m. mirtingumas 2 0 2 1 2
Įregistruota santuokų 219 224 202 228 221
Įregistruota ištuokų 81 103 80 88 92

(Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)

Rajone praėjusiais metais buvo registruota 2 300 bedarbių  (2015 m. – 2 500; 2014 m. – 2 700; 2013 m. – 3 200).

2016  metais iš Kelmės rajono viso išvyko 1 465 gyventojai, iš jų  į kitus Lietuvos miestus ir rajonus – 1 008 gyventojai, o atvyko viso –  819 (iš kitų Lietuvos  savivaldybių – 668).

 

Vidinė ir tarptautinė migracija Kelmės rajone  2012-2016 m. (absol. skč.)

4 lentelė

  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Vidaus migracija
Atvyko 575 596 616 538 668
Išvyko 846 850 953 893 1008
Neto migracija -271 -254 -337 -355 -340
Tarptautinė migracija
Atvyko 188 197 198 199 151
Išvyko 349 409 341 455 457
Neto migracija -161 -212 -143 -256 -306

(Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)

 

Informaciją parengė Lina Balčiūnienė,

Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.