ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 2016 METAIS

gegužės 24th, 2017 | Posted by Lina Balčiūnienė in Prevencinės programos

Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos (viešosios įstaigos: Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras, Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, Šaukėnų ambulatorija ir privatus A. Jokšo šeimos sveikatos centras) įgyvendina šešias programas:

  1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programą;
  2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą;
  3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą;
  4. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą;
  5. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą;
  6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą

Visos prevencinės programos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tad nustatyto amžiaus žmonėms, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, yra nemokamos.
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus gimdos kaklelio vėžio prevencijai. Programos metu siekiama nustatyti tam tikrų organų ikivėžinius pokyčius ir kliniškai dar nepasireiškiančius navikus. Juos nustačius ir pašalinus, užkertamas kelias vėžiui atsirasti bei vystytis. Pagal programą kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Remiantis tyrimo rezultatais pacientei gali būti nemokamai atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę. Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 25−60 metų amžiaus moterų skaičius per pastaruosius ketverius metus vis mažėja,  2016 metais šis skaičius sumažėjo 96 (2015 m. – 6698; 2014 m. – 6938; 2013 m. 7083; 2012 m. 7417). Mažėjo ir  pagal programą gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų,  per 2016 metus buvo atlikta 165 moterims mažiau nei 2015 metais (2015 m. – 1166; 2014 m. – 1069; 2013 m. 779; 2012 m. 1451). 2016 metais vykdant programą nustatyta – 14 ikivėžinių pakitimų (2015 m. − 9 ikivėžiniai pakitimai), džiugina, kad nenustatyta nei vieno piktybinio naviko atvejo ( 2015 m. taip pat nebuvo nustatyta nei vieno piktybinio atvejo).

1 lentelė. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programos vykdymas 2016 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų 25–60 m. moterų skaičius

2016 metais

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas
2016 metais
atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 107 631 15 865 55,3
Kelmės raj. savivaldybė 6 398 1 001 58,6
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 3145 524 63,0
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 530 70 56,0
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 1027 170 65,4
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 1447 167 47,4
5 A. Jokšo ŠSC 549 70 50,7

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų amžiaus krūties vėžio prevencijai. Mamografijos tyrimai atliekami vieną kartą kas dveji metai. Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 50–69 metų amžiaus moterų 2016 metais buvo 4316, kiek daugiau nei 2015 metais. Pagal programą suteikta paslaugų 822 moterims, 133 moterims daugiau nei 2015 metais (2014 m. – 593; 2013 m. – 378; 2012 m. – 546). Tačiau 52,3 proc. Kelmės rajono moterų nepasinaudojo nemokama programa ( 2015 m. − 60 proc.). 2016 metais  vykdant šią programą nustatyta – 4 ikivėžiniai pakitimai ir 4 piktybinio naviko atvejai (2015 m. − 4 ikivėžiniai pakitimai ir 1 piktybinio naviko atvejis, 2014 m. − 1 ikivėžinis pakitimas,  2013 m. – 1 ikivėžinis pakitimas, 2012 m. – 1 ikivėžinis pakitimas ir 2 piktybinio naviko atvejai), tai didžiausi rodikliai per penkerių metų laikotarpį.

2 lentelė. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas 2016 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų

50–69 m. moterų skaičius 2016 metais

Informavimas ir siuntimas atlikti mamogramą
2016 metais
atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 67 463 13 566 50,3
Kelmės raj. savivaldybė 4 316 822 47,7
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 2066 411 49,8
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 306 58 47,5
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 681 127 46,7
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 906 163 45,0
5 A. Jokšo ŠSC 327 63 44,1

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta asmenims nuo 50–74 metų amžiaus storosios žarnos vėžio prevencijai. Pagal šią programą kas 2 metus reguliariai turėtų būti tikrinami asmenys, sulaukę 50–74 metų amžiaus, atliekant nesudėtingą slapto kraujavimo testą, pagal kurį galima numatyti ankstyvosios stadijos storosios žarnos vėžį. Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 50–74 metų rajono gyventojų 2016 metais buvo kiek mažiau nei praėjusiais − 9823 (2015 m. – 9858), pagal šią programą suteikta paslaugų 2862 asmenims ( 2015 m. – 2198; 2014 m. – 1962; 2013 m. – 894; 2012m. – 2626 ). Tik 27,2 proc.  Kelmės rajono gyventojų nepasinaudojo šia nemokama programa, kai 2015 m. nepasinaudojo − 44,5 proc. 50−74 metų amžiaus gyventojų. Per 2016 metus vykdant storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą nustatyti 2 piktybinių navikų atvejai.
3 lentelė. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas 2016 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų 50–74m. asmenų skaičius

2016 metais

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas
2016 metais 2016 metais
atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 144 286 32 728 56,7
Kelmės raj. savivaldybė 9 823 2 862 72,8
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 4775 1302 68,29
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 726 218 75,2
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 1557 592 95,0
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 1891 517 68,4
5 A. Jokšo ŠSC 874 233 66,6

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu, susirgimų prevencijai. Pagal šią programą kartą per 2 metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PAS) koncentraciją kraujyje. Jei PAS kiekis viršija normą, šeimos ar vidaus ligų gydytojas siunčia konsultuotis pas urologą, kuris, esant būtinybei, atlieka tam tikrą tyrimą – priešinės liaukos biopsiją. Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 50–75 metų vyrų 2016 metais buvo − 4613, neženkliai mažiau nei 2015 metais (2015 m. – 4624; 2014 m. – 4548; 2013 m. – 4533; 2012 m. – 4590). Pagal šią programą suteikta paslaugų  1346  (2015 m. − 1339) asmenims, t.y. 73,0  proc. (2015 m. 72,3 proc.) Kelmės rajono 50–75 m. amžiaus vyrų pasinaudojo nemokama programa. 2016 metais vykdant priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą nustatyti 13 piktybinio naviko atvejų, 4 atvejais daugiau nei praėjusiais metais (2014 m. – 10; 2013 m. –  6; 2012 m. – 16 piktybinių navikų atvejų).

4 lentelė. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas 2016 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų    50–75 m. vyrų skaičius

2016 metais

Informavimo ir PSA nustatymo paslauga
2016 metais
 atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 64 230 18 336 71,4
Kelmės raj. savivaldybė 4 613 1 346 73,0
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 2243 664 74,0
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 353 99 70,2
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 749 198 66,0
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 833 263 79,0
5 A. Jokšo ŠSC 435 122 70,1

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa skirta širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Programa vykdoma nuo 2006 metų, programos priemonės taikomos vieną kartą per metus 40–55 metų vyrams ir 50–65 metų moterims.  Informavimo apie didelę širdies ir  kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga per 2016  metus iš 5320 asmenų pasinaudojo 3 051 asmenys, t.y.  57,3 proc. aptarnaujamų 40–55 m. vyrų ir 50–65 m. moterų     ( 2015 m. − 49,3 proc.).

5 lentelė. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas 2016 metais

Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų 40–55 m. vyrų ir 50–65 m. moterų skaičius 2016 metais Informavimo apie didelę širdies ir   kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga
2016 metais
 atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 102 530 43 895 53,5
Kelmės raj. savivaldybė 6 651 3 051 57,3
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 3245 1397 53,8
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 474 219 57,8
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 1048 475 56,7
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 1303 562 53,9
5 A. Jokšo ŠSC 581 398 85,6

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa  skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai. Programa vykdoma nuo 2005 metų. Nuolatinių krūminių dantų dengimą silantais teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir Linos Gečienės įmonė, sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl odontologijos pagalbos paslaugų teikimo arba dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų teikimo ir apmokėjimo. Nuo 6 iki 14 metų amžiaus vaikų rajone skaičius vis mažėja − 2016 metais buvo 2023 (2015 m. – 2126; 2014 m. – 2269; 2013 m. – 2446; 2012 m. – 3061), vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa pasinaudojo tik 781 vaikas (24 vaikais mažiau nei 2015 m.), t. y. 38,6 proc. (2015 m. – 37,9 proc., 2014 m. – 19,4 proc., 2013 m. – 23,7 proc., 2012 m. – 14,7 proc.).
6 lentelė. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas 2016 metais

il. Nr. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pavadinimas Aptarnaujamų vaikų

(nuo 6 iki 14 m.) skaičius 2016 m.

Vaikų, dalyvavusių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, skaičius 2016 metais
atv. sk. Įvyk. proc.
Šiaulių TLK iš viso: 33 493 7 539 22,5
Kelmės raj. savivaldybė 2023 781 38,6
1 VšĮ Kelmės rajono PSPC 1160 390 33,6
2 VšĮ Šaukėnų ambulatorija 170 59 34,7
3 VšĮ Tytuvėnų PSPC 331 121 36,6
4 VšĮ Kelmės rajono BPGC 190 142 74,7
5 A. Jokšo ŠSC 172 47 27,3
6 Linos Gečienės įmonė 22

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos Kelmės rajono savivaldybės pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2016 metais iš viso sudarė 105 295 Eur ( 2015 m. – 92 978 Eur), kurie buvo paskirstyti onkologinių susirgimų prevencijai bei profilaktikai (iš viso 4 programos) ir po vieną širdies ir kraujagyslių ligų bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoms. Iš jų daugiausia lėšų buvo skirta asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo (iš viso 45,6 proc. visų lėšų) ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo (21,0 proc. iš visų lėšų) programoms, o mažiausiai – atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai (3,1 proc. iš visų lėšų).

7 lentelė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, Kelmės rajono savivaldybėje

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa
6.102 3.212 47.989 16.934 22.131 8.927

Vykdant prevencines programas 2016 metais nustatyta 19   piktybinių navikų ir 18 ikivėžinių pakitimų (2015 m. – 10 piktybinių navikų ir 19 ikivėžinių pakitimų, 2014 m. − 11 piktybinių navikų ir 14 ikivėžinių pakitimų). Didžiausias piktybinių navikų skaičius 2016 metais nustatytas vykdant priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą –  13 atvejų (2015 m. − 9 atvejai). Daugiausia – 14 ikivėžinių pakitimų 2016 metais Kelmės rajone   užregistruota vykdant gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programą, taip pat šis rodiklis didžiausias per ketverių metų laikotarpį ( 2015 m. − 9 atvejai, 2014 m. – 12 atvejų, 2013 m. – 8 atvejai). Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje užregistruoti – 4 ikivėžiniai pakitimai bei 4 piktybinio naviko atvejai, kai 2015 metais buvo užregistruoti 4 ikivėžiniai  pakitimai ir  1 piktybinio naviko atvejis. 2016 metais vykdant storosios žarnos piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programą nustatyti 2 piktybinio naviko atvejai (2015 m. – 6 ikivėžiniai pakitimai).
Stebime, kad  2016 metais Kelmės rajono savivaldybėje buvo nustatyta 19 piktybinių navikų, net 9 atvejais daugiau nei 2015 metais. Ikivėžinių pakitimų skaičius, palyginus su 2015 metų rodikliu,  neženkliai sumažėjo − 1 atveju. 2016 metais vykdant prevencinių priemonių finansavimo programas, nustatytų piktybinių navikų ir ikivėžinių pakitimų skaičius, lyginat su 2015 metų rodikliais kito:

  • gimdos kaklelio piktybinių navikų − ikivėžinių pakitimų padidėjo 5 atvejais, bet nebuvo nei vieno piktybinio naviko atvejo;
  • atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio − 1 atveju padidėjo ikivėžinių pakitimų bei 3 piktybinio naviko atvejais;
  • priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos piktybinių navikų buvo 4 atvejais daugiau;
  • storosios žarnos piktybinių navikų – 6 atvejais sumažėjo ikivėžinių pakitimų, tačiau nustatyti 2 piktybinio naviko atvejai.

Pagal Šiaulių TLK pateiktus duomenis parengė Rima Radzevičienė

Kelmės visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.