ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Ką daryti kai trukdo blogas kvapas?

liepos 7th, 2011 | Posted by VSB in Prevencinės programos

Žmogų nuolat supa įvairiausi kvapai. Jie turi įtakos nuotaikai, darbingumui, organizmo gyvybinei veiklai.  Malonus kvapas kelia džiaugsmą, žadina apetitą, ramina nervų sistemą, netgi gerina regėjimą. Nemalonus kvapas, atvirkščiai, – slegia ir erzina, mažina apetitą, gali sukelti pykinimą, vėmimą ir net silpnumą.

Blogo kvapo šaltinių gali būti daug. Dažniausi kvapo šaltiniai ūkiuose: fermų pastatai, kuriuose laikoma daug gyvulių; srutų bei mėšlo saugyklos;  paskleistos srutos bei mėšlas;  siloso duobės bei kitos gyvulių pašaro saugyklos. Kvapai gyvulininkystės ūkiuose priklauso nuo daugelio veiksnių: atstumo iki artimiausios fermos bei reljefo pobūdžio; laikomų gyvulių rūšies bei skaičiaus; vyraujančių vėjų krypties; gyvulių laikymo tipo bei fermų sutvarkymo; srutų saugyklų dydžio bei tipo ir jų sutvarkymo; naudoto pašaro rūšies.

Ką daryti žmogui kai smarvė trukdo ar net kenkia sveikatai? Gal užsidaryti langus ir kentėti, nes nemalonus kvapas nėra nuolatinis? Gal ieškoti pagalbos valstybinėse institucijose?

Nuo metų pradžios įsigaliojo nauja tvarka, visuomenės sveikatos specialistams leidžianti tirti gyventojų skundus dėl trikdančių nemalonių kvapų.

Anksčiau žmonių skundų dėl dvoko visuomenės sveikatos centro specialistai tiesiog nepriimdavo, nes nebuvo tai reglamentuojančios tvarkos. Nuo metų pradžios tvarka kvapų koncentracijai nustatyti įsigaliojo, tačiau ji gana sudėtinga. Skųstis nutaręs žmogus turi pats nurodyti iš kur, kuriuo metu ir kaip dažnai sklinda jį trikdantys kvapai. Specialistų komisiją kelis kartus turės įsileisti į savo butą, nes kvapai gali būti tiriami tik gyvenamoje aplinkoje. Be to, skųstis galima tik dėl įvairia ūkine komercine veikla užsiimančių įmonių skleidžiamų kvapų – iš nevalyvo kaimyno buto ar kiemo sklindantis dvokas tiriamas nebus.

Jeigu žmogus nusprendė nebekentėti ir nori pateikti skundą, kur kreiptis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6148), Visuomenės sveikatos centras nagrinėja asmenų skundus dėl ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamų kvapų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų ore bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m. atstumu nuo gyvenamojo namo ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkos orui.

Taisyklėse griežtai reglamentuota tvarka, kaip turi būti tiriami pareiškėjų skundai, susiję su kvapais. Skundas gali būti priimamas ir nagrinėjamas tik tais atvejais, kai jame nurodyti šie duomenys: pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir kontaktiniai duomenys;
ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimas, veiklos vykdymo adresas; kvapo pobūdis bei laikas, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laikas, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę. Ir tik tuo atveju, kai skundas atitinka šiuos reikalavimus, sudaroma komisija ir pradedamas skundo nagrinėjimas.

 

Parengė  Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.