ILGO GYVENIMO PASLAPTYS: SVEIKA GYVENSENA, TYRAS ORAS, SAIKAS, BLAIVUMAS IR RAMUS GYVENIMAS
Header

Sveikata – kasdieninio triukšmo spąstuose

spalio 8th, 2012 | Posted by VSB in Prevencinės programos

Automobiliai, autobusai, sunkvežimiai ir kiti aplinkoje sklindantys garsai – tai tik maža dalis garsų, kuriuos daugelio mūsų ausys girdi beveik kasdien. Galbūt nepastebime, bet nuolatinis triukšmas kenkia mūsų sveikatai: prastėja klausa, didėja rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, trinka virškinimo sistemos veikla. Be to, silpnėja organizmo atsparumas infekcinėms ligoms, triukšmas dirgina centrinę nervų sistemą, sukelia stresą. Jis gali kenkti žmogui ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai, trikdydamas pagrindinę jo veiklą, pvz., miegą, poilsį, mokymąsi, bendravimą ir pan. Kai kurie žmonės triukšmui jautresni už kitus. Labiausiai nuo jo turėtume saugoti vaikus, nes jiems reikia daugiau ir kokybiškesnio miego nei suaugusiesiems. Triukšmas stipriau veikia ligotus ir vyresniojo amžiaus žmones, pamainomis dirbančius įvairių sričių specialistus (jų dienos režimas itin pažeistas nereguliaraus miego). Tai ypač aktualu šalia intensyvaus eismo, judrių gatvių ar triukšmingų vietų gyvenantiems gyventojams, kurie nuolatos veikiami transporto priemonių sukeliamo triukšmo.

Kita vertus, nėra būtina gyventi dideliame mieste, kad triukšmas paliktų savo pėdsakų jūsų sveikatai. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendindamas aplinkos triukšmo prevencijos programą Kelmės rajone, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, jau antrus metus iš eilės rugsėjo mėnesį vykdė aplinkos triukšmo tyrimus.

Aplinkos triukšmo matavimai Kelmės rajono savivaldybėje atlikti 2012 metų rugsėjo 10 dieną aplinkos triukšmo stebėsenos vietose: Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos, Kelmės laidojimų namų (S. Šilingo g. 6), Kelmės bažnyčios, Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Kelmės ligoninės, Kelmės gyvenamosios zonos (Žemaitės g. 45) ir Tytuvėnų ligoninės teritorijų aplinkose.

Atlikus aplinkos triukšmo lygio matavimus šiuose objektuose paaiškėjo, kad ekvivalentinio (pastovaus) triukšmo lygio ribų dienos, vakaro ir nakties metu neviršijo Lietuvos higienos normoje HN33:2011 nustatytų ribų, tačiau maksimalios triukšmo lygio vertės viršytos dienos ir vakaro metu.

Dienos metu didžiausia maksimali vertė, viršijanti ribinį dydį (70 dBA), buvo Kelmės laidojimų namų (71,5 dBA) ir Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos (70,4 dBA) teritorijų aplinkose, o vakaro metu didžiausia vertė, viršijanti ribinį dydį (65 dBA), buvo vėlgi Kelmės laidojimų namų teritorijos aplinkoje ir siekė 70,1 dBA, taip pat maksimali vakaro triukšmo lygio ribinė vertė buvo viršyta ir Kelmės bažnyčios teritorijos aplinkoje (66,3 dBA).

Palyginus 2011 ir 2012 metų duomenis matyti, kad nors bendras triukšmo lygis 7 stebėjimo objektuose mažėjo, tačiau Kelmės laidojimų namų, Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos ir Kelmės bažnyčios teritorijos išliko probleminės teritorijos viršijančios maksimalų aplinkos triukšmo lygį. Triukšmingiausia Kelmės rajono savivaldybės vieta dienos ir vakaro metu buvo Kelmės laidojimų namų teritorija (Šilingo gatvėje netoli Norfos), o nakties – Kelmės bažnyčios teritorija. Pagrindinis triukšmo šaltinis – transporto priemonių (kelių) eismo sukeliamas nuolatinis arba daugelio kartotinių pavienių garso įvykių triukšmas. Taigi, triukšmas tapo nuolatiniu mūsų gyvenimo palydovu, jis toks įprastas, kad vargu ar susimąstome, jog poilsio mes taip pat dažnai neįsivaizduojame be triukšmo.

 

Laimis Jonutis

Kelmės visuomenės sveikatos biuro

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.